Vārds tiek dots Latvijas Kultūras akadēmijas absolventiem

0.0

Vairāk kā 30 pastāvēšanas gados Latvijas Kultūras akadēmija ir izaudzinājusi vairākas profesionāļu paaudzes, kas lielā mērā veido šodienas kultūras telpu. Akadēmija audzina  jaunus spēkus ne tikai radošajai sfērai, bet arī kultūras procesu pētniekus. Žurnāliste Sandra Kiršberga jautā par Kultūras akadēmijā iegūtajām zināšanām audiovizuālās un teātra mākslas producentei Annai Ulbertei un jaunajai pētniecei Sabīne Ozolai, kura turpina strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kā zinātniskā asistente. Režisors Emīls Alps, pabeidzis Kultūras akadēmiju, turpina darboties arī kā producents un palīdz tikt pie pirmajiem darbiem jaunajiem kolēģiem. Nacionālā teātra aktrise Elizabete Skrastiņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas absolvente, un viņai studiju laiks saistās ar  lielu pašatdevi un mācību procesa intensitāti. Kultūras akadēmijas beidzēji piedāvā ieteikumus jaunajam rektoram.