Aculiecinieks. Grāmatas stāsts

Ja esat atvēris šo grāmatu, savas gaišās cerības un ticību labajam atlieciet tālu prom! Ar šādiem vārdiem sākas Lāsmas Gaitnieces grāmata, kas atspoguļo skandalozākos noziegumus Latvijas vēsturē, laika posmā no 1947. līdz 1994. gadam. Grāmatā aprakstītas lietas, par ko cilvēki runā vēl šodien. Un ir atklātas arī lietas, kas bijušas mazāk zināmas. Kāpēc žurnālistei un rakstniecei šāda grāmata vispār bija jāraksta? Izrādās, savā ziņā tā ir pat goda lieta. Un kā īpašs sveiciens savam onkulim – sevišķi svarīgu lietu izmeklētājam Guntim Grūtupam, kurš pirms četriem gadiem devās mūžībā. Bet viņa izmeklētās lietas un izmeklēšanas laikā uzņemtās fotogrāfijas tagad dzīvo šajā grāmatā.