Vai Rīgā var iekasēt naudu, nodēvējot par stāvlaukumu jebkuru brīvu zemes laukumu?

0.0

Stāvlaukums Birznieka-Upīša ielā ir izbūvēts patvaļīgi. Pašvaldība vairākkārt ir uzdevusi zemes īpašniekam pārtraukt autostāvvietas ekspluatāciju un izstrādāt būvniecības dokumentāciju patvaļīgi veiktajiem būvdarbiem.