Lielās patiesības. Kāpēc un kā pētīt savu dzimtu?

Visas garīgās tradīcijas uzsver cilvēka saistību ar savu dzimtu, izkopj senču godināšanas kultus. Arī cilvēki savā personīgajā dzīvē, cits agrāk, cits vēlāk, nonāk pie vēlmes ko vairāk uzzināt par saviem senčiem. Vai tas ir tik vien kā sentiments, vai arī šai vēlmei ir kāda dziļāka cilvēciska jēga? Kā pētīt savas dzimtas saknes, arī tad, ja šķiet, ka jau viss ir nokavēts. Ilmārs un Janta Meži dalās savā pieredzē.