Aculiecinieks. Karbonāžu bataljons

Ukraiņu bēgļi dienas centrā Jēkabpilī cep cienastu saviem tautiešiem - ievainotiem karavīriem, kuri atgūst spēkus rehabilitācijas centrā "Vaivari". Kā mazu paldies tiem, kuri ziedojuši veselību, lai citi var dzīvot miera apstākļos. Kopā viņi sanāk reizi nedēļā, piektdienas vakaros. Dienas centrā bēgļi mācas latviešu valodu, bet jau kādu laiku viņi ir daļa no tā sauktā Karbonāžu bataljona.