Tiekam skaidrībā: Kā šķirot bioatkritumus?

Bio jeb bioloģiskie jeb bioloģiskie noārdāmi atkritumi. Lielākoties tas, kas paliek no mūsu ēdieniem un to gatavošanas. Rīgā tie sastāda trešdaļu no visiem atkritumiem.

No 1. marta pie daudzdzīvokļu mājām obligāti jāuzstāda bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas konteineri, kas ir brūnā krāsā.