Lielās patiesības. Mormoņi

Mormoņi jeb Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Mūsu saruna ar Gati Senkānu par to, kā pareizi un ar cieņu uzvesties Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, kā šajā baznīcā tiek noturēti dievkalpojumi, ko drīkst un nedrīkst darīt? Kas ir šie mormoņu misionāri, ko mēs satiekam Rīgas ielās un parkos?