Liepāja un Dienvidkurzeme nevēlas apvienoties

Liepāja un Dienvidkurzemes novads skeptiski raugās uz Administratīvi teritoriālās reformas otro posmu, kurā līdz 2029. gadam paredzēta valstspilsētu apvienošana ar tām piegulošajiem novadiem. Abas pašvaldības uzskata, ka pilnībā pietiek ar to, ka tās savstarpēji sadarbojas, bet apvienošana radīšot vēl lielāku administratīvo slogu un ieguvumu no tā nebūs nekādu.