Atestātu izsniegšanas termiņš liedz iestāties augstskolā

12. klašu absolventu atestātu saņemšana jūlija vidū, bet iestāšanās vairākās ārvalstu augstskolās – jau jūlija sākumā. Latvijā noteiktais datums izglītības dokumenta saņemšanai pārvilcis svītru vairāku skolēnu plāniem, kuri vēlas tālāk studēt Skandināvijā. Valsts izglītības satura centrs piedāvā saņemt izziņu, bet ja tā augstskolās netiks ņemta vērā, nāksies izvēlēties citu mācību iestādi.