LNB vēsta par grāmatu izdevējdarbības aizsākumiem Latvijā

19. gadsimta pirmajā pusē tagadējā Latvijas teritorijā grāmatu izdošana vēl bija vācbaltiešu ziņā. Tomēr, tuvojoties gadsimta vidum, strauji veidojās latviešu inteliģence, kurai bija nozīmīga loma nacionālās grāmatniecības izveidē. Saistībā ar šo tematiku Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta izstāde "Paātrinājums: latviešu grāmatniecības īsais ceļš no aizbildniecības līdz patstāvīgai nozarei 19. gadsimtā".