Intervija ar PSKUS Reto slimību kabineta vadītāju Andri Skridi

29. februāris – šā gada Starptautiskā Reto slimību diena. Tās laikā notiks "Reto slimību forums", kas būs pirmais šāda mēroga izglītojošs pasākums ar daudzpusīgu programmu, apvienojot veselības aprūpes speciālistus, pacientu pārstāvjus, lēmumu pieņēmējus, cilvēkus ar retām slimībām un viņu tuviniekus.