ES grib atjaunot degradētās ekosistēmas

Eiropas Parlaments ar nelielu balsu pārsvaru (329 deputātiem balsojot "par", 275 — "pret" un 24 deputātiem atturoties) pieņēmis regulu, kas ļaus līdz 2030. gadam atjaunot vismaz 20 % ES sauszemes un jūras teritoriju, bet līdz 2050. gadam — visas sliktā stāvoklī esošās ekosistēmas. Daļa no prasībām, kas būs jāizpilda zemniekiem, lai to sasniegtu, ir arī viens no vairākiem iemesliem, kādēļ pēdējo nedēļu laikā visā Eiropā notiek plaši zemnieku protesti.