Tas notika šeit. Kurmene

Kādēļ Kurmenē Pēterus svin jaudīgāk nekā Jāņus? Cik reāli ir atrast mežmalā apglabātu partizānu? Un kādas spēlītes ar padomju varu spēlēja garīdznieks Henriks Trops? 

Dokumentālajā vēstures detektīvā skatieties, kā trīs vēsturnieki kopā ar Dāvidu Ernštreitu dzen pēdas trim stāstiem Kurmenē, un uzziniet, kura stāsta vārdā nosauks parku Kurmenes centrā.