Tava darīšana. Balvu spārni un veselīgais saldējums Rīgā

Kā pareizi uztvert un iztulkot mainīgos pieprasījuma vējus? Ko cilvēki grib tagad un ko tie varētu gribēt rīt? Par spēju uzburt biznesu no savas aizraušanās stāstīs Jeļena no Balviem un kāds profesionāls riteņbraucējs, kurš tagad ražo saldējumu.