Stradiņa slimnīcas korpusa būvē jaunas problēmas

Kā beigsies sakāpinātais strīds par Stradiņa slimnīcas nepabeigtā korpusa celtniecību? Vienošanās par jaunbūves pārņemšanu joprojām nav, un gan slimnīca, gan būvnieks nav gatavi mainīt savu nostāju par turpmāko notikumu norisi. Turklāt nu esot atklājies, ka pelējums pagrabā, šķiet, pleties plašumā un – iespējams – ieliekusies arī nesošā kolonna.