Tiesājas par ceļa piederību

0.0

Pašvaldības ceļš, kas ved līdz kāda seniora mājām, kļuvis traucējošs citas mājas īpašniekiem, jo ceļš šķērso viņu privāto īpašumu. Sākotnēji piedāvāts nopirkt māju no sirmgalvja, bet pēc atteikuma viņi vērsušies tiesā, pieprasot pašvaldības ceļu likvidēt. Un tiesa nolēmusi, ka ceļš jāsvītro no pašvaldības autoceļu saraksta.