Aizliegtais paņēmiens. Neērtais komposts

Bioloģisko atkritumu šķirošanai no šī gada sākuma visā Latvijā it kā ir obligāta, bet līdzšinējā Rīgas pieredze, kur tas ir bijis obligāts jau divus gadus, liecina, ka var
šķirot, bet var arī nešķirot, un lielākā daļa cilvēku nešķiro.