Literatūre. Henriks Eliass Zēgners un Juris Kronbergs

Vai vispār ir iespējams satikties ar rakstnieku, kurš dzīvojis citā laikā? Var nokļūt uz viena viļņa!

Telpas apgabalā, kur viļņi pārklājas un mijiedarbojas, notiek interference. Tās ietekmē veidojas Zēgnera-Kronberga stāvvilnis, kura rezultātā Dievs pārbīda mēbeles. Bet rakstnieks Osvalds Zebris sajūt, ka viņam ir koherence jeb būšana vienā ritmā ar trimdas rakstnieku Gunaru Janovski. Dzejniece Ruta Štelmahere izgaismojas rezonansē ar izsūtījumu pieredzējušo dzejnieku Leonīdu Breikšu. Aizpasaulīgo balsu meklētājs Konstantīns Raudive sāk uztvert signālus, ko raida prozaiķe Dace Rukšāne. Dramaturģei un grāmatu autorei Rasai Bugavičūtei-Pēcei sakrīt fāzes ar prozas meistaru Jāni Klīdzēju. Bet dzejas meistars Māris Salējs kaut kokā uzkāps, lai sajustu Hermaņa Marģera Majevska frekvenci.

Pavisam 16 rakstnieki kopā viļņosies ēterā no 20. janvāra katru otro sestdienu raidījumā "Literatūre". Pirmajā ceļojumā vecais dzejnieks Juris Kronbergs dodas uz mežu satikt "Vilku Vienaci", bet tur jaunais – Henriks Eliass Zēgners, cigaretes oglītes izgaismots. Vai "Paradīzē" var nokļūt uz stāvviļņa?