Ielas garumā. Vakarbuļļos un Bolderājā

"Rīgas galvenā nomale" – tā savā grāmatā novadpētnieks Arvis Pope dēvēja zemi no Vakarbuļļiem līdz Bolderājai (Rīga, Zelta grauds, 2005). Vētījot "Ielas garumā" arhīvu, tam jāpiekrīt: šajā apkaimē 20 gados esam bijuši 10 reizes! Un jāatzīst, ka katrs nākamais raidījums bijis atklājums, jo tā ir apkaime, kura uzreiz vaļā neveras.

Raidījuma jubilejas gadu noslēdzot, atkal tiksimies ar tēlnieku Paulu Jaunzemu viņa Skulptūru parkā un iegriezīsimies apkaimes centrālajā kultūrvietā – Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. Atklāsim arī jaunas adreses Lielajā un Stūrmaņu ielā.