Enerģijas drošība, pieejamība un ilgtspēja Baltijas jūras reģionā

Atzīmējot Pasaules Enerģijas padomes simtgadi, Rīgā notiks starptautiska konference, kurā eksperti, reģiona politikas veidotāji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji diskutēs par Baltijas jūras reģiona enerģijas sektora noturību pret drošības riskiem, elektroenerģijas tirgus modeļa pilnveidi, kā arī analizēs, vai "ilgtspējas – rentabilitātes" pieeja enerģētikā ir iespējama.