Kas jāmaina Latvijas sportā? - Bijusī kamaniņbraucēja Zirne no valsts saņem neizmaksāto pabalsta daļu

2020. gada janvārī tika apstiprināts jauns nolikums Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ikmēneša pabalstu izmaksai. Pēc izmaiņām kamaniņbraucējai Ullai Zirnei pretlikumīgi tika samazināts ikmēneša pabalsta apmērs. Vēlāk sportistei neizdevās iekļūt olimpiskās delegācijas sastāvā startam 2022. gada Pekinā, vēlāk Zirne lika punktu sportistes karjerai. Lai oponētu pret olimpiskā cikla vidū mainīto finansēšanas kārtību, Zirne nolēma vērsties tiesā.

Intervija - Ulla Zirne, Bijusī kamaniņbraucēja

"Droši vien es negribētu teikt, ka es eju pret kādu. Es drīzāk teiktu, ka iestājos par savām tiesībām un vispār par sportistu tiesībām kopumā. Tas galvenais mērķis ir ieviest skaidrību tajos noteikumos, kādi ir sportistu finansēšanas sistēmā. Jau diezgan ilgi šis ir aktuāls temats un joprojām skaidrības īsti nav, tāpēc tāds arī bija mērķis." 

Jaunajā nolikumā par olimpiešu pabalstiem bija atruna, ka jaunie nosacījumi neattiecas uz pabalstu izmaksāšanu esošās olimpiskās četrgades laikā. Tomēr Zirnei pabalsta apmērs tika samazināts. Pabalstus sportistiem izmaksāja Latvijas Olimpiskās komitejas paspārnē esošais Latvijas Olimpiešu sociālais fonds, bet finansējuma avots bija valsts budžets, kura izlietojumu uzrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Iniciatīva par pabalsta samazināšanu Zirnei nāca no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas.

Intervija - Kristaps Mauriņš, LKSF ģenerālsekretārs

"Latvijas Kamaniņu sporta federācijas valdes lēmumi par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu pabalstiem iepriekš ir bijuši rekomendējoši. Lēmumu par stipendiju apjomu apstiprināja Latvijas Olimpiskās vienības/ Latvijas Olimpiskās komitejas izpildinstitūcijas."

Zirne ar jautājumiem vērsusies Latvijas Olimpiskajā komitejā. Tomēr tā neesot sniegusi pietiekami izsmeļošus skaidrojumus.

Intervija - Ulla Zirne, Bijusī kamaniņbraucēja

"Man tika skaidrots, bet ne līdz galam. Arī pati LOK attaisnojās, ka viņi nav publisko tiesību subjekts un ka viņiem nebūtu jāskaidro šīs lietas." 

Latvijas Republikas Senāts bija pretējās domās un atzina, ka LOK, pildot valsts deleģētās funkcijas, rīkojas publisko tiesību jomā un komitejai ir jāskaidro sportistu finansēšanas kritēriji un jāatbild uz sportistu jautājumiem. Lēmums samazināt Zirnei pabalsta apmēru tika atzīts par prettiesisku. Latvijas Olimpiskā komiteja situāciju komentēt Latvijas Televīzijai arī atteicās, aicinot vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā.

Atbilstoši Senāta lēmumā noteiktajam Zirne vērsās par sportu atbildīgajā ministrijā, kas šī gada jūlijā atzina lēmumu samazināt pabalstu par prettiesisku un izmaksāja U. Zirnei iepriekš neizmaksāto 2020./2021. gadam paredzēto pabalsta daļu 6600 eur apmērā.

Intervija - Vladimirs Šteinbergs, IZM Sporta departamenta direktors

"Vainīgās personas, kā jau es minēju – bija [kamaniņu sporta] federācijas lēmums samazināt finansējumu. Ministrija ir uzņēmusies atbildību un izmaksājusi naudu, bet tā kā finansējums ir nevis atstāts kādam vai kā citādi izlietots, bet pārdalīts citiem sportistiem, tad šoreiz ministrija neredzēja vajadzību mēģināt piedzīt no citiem sportistiem viņiem jau piešķirto finansējumu." 

Intervija - Kristaps Mauriņš, LKSF ģenerālsekretārs

"LKSF valde savās rekomendācijās vienmēr ir vadījusies, pamatojoties uz piešķirtā finansējuma apjumu un visu sportistu sasniegumiem sezonas laikā. Ja finansējuma apjoms ir noteikts no LOV/LOK puses, bet sportistu sasniegumi ir svārstīgi, tad prioritāte bija tie sportisti, kuri attiecīgajā sezonā uzradīja augstākus un stabilākus rezultātus, kas diemžēl vairāku sezonu garumā nebija izdevies Ullai Zirnei."

Situācija ap Zirnei samazināto finansējumu uzskatāmi atsedza vienu no Latvijas sporta sistēmas vājajām vietām – proti, lielo sadrumstalotību. Iniciatīva par finansējuma samazināšanu nāca no Kamaniņu sporta federācijas, lēmumu formāli pieņēma Latvijas Olimpiskā vienība, to apstiprināja Latvijas Olimpiskā komiteja, bet uzņemties atbildību, kā arī piešķirt papildus līdzekļus un tos izmaksāt nācās Izglītības un zinātnes ministrijai. Paradoksāli, bet lielākā ieguvēja no šīs situācijas ir Kamaniņu sporta federācija. Tā Zirnei noņemto finansējuma daļu pārdalīja citiem sportistiem, bijušajai sportistei nepamatoti ieturētais finansējums tika kompensēts no valsts budžeta, bet Kamaniņu sporta federācijai pārdalītā ieturētā pabalsta summa nebija jāatmaksā.

Zirnes cīņa par nesaņemto finansiālo atbalstu gan ar to vēl nebeidzas. Šobrīd notiek tiesvedības process par vispārējo tiesību principu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz 2021./2022. gadu.. Kopējā summa, ko bijusī kamaniņu braucēja nav saņēmusi ir 18 300 eiro.