Kādēļ daļā dzīvokļu netiek uzskaitīts patiesais ūdens patēriņš?

Pērn – 2022.gadā - bieži nācās veidot sižetus par to, ka Rīgā to māju iedzīvotāji, kur nebija izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, ar 1.janvāri par ūdeni maksāja nevis atbilstoši skaitītāju uzrādītajam patēriņam, bet pēc valsts noteiktajiem normatīviem uz vienu deklarēto cilvēku. Līdz ar to, īpaši dzīvokļos, kur deklarēti vairāki cilvēki, maksa par ūdeni jūtami pieauga.