Dod pieci! | Artūra pieredzes stāsts

Ar agresijas un dusmu problēmām Artūrs cīnās jau kopš bērnības. Ar šo problēmu risināšanu nepalīdzēja ne mamma, kura mājās viņu nereti pēra, ne klasesbiedri, kuri Artūru apcēla, ne skolotāji, kuri vienkārši izvēlējās ignorēt šīs problēmas nopietnību. "Dod pieci!" mērķis šogad ir atbalstīt jauniešus, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt. Latvijā vidēji viens bērns no katras klases meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai. Par to esam atbildīgi mēs, pieaugušie.