ASV karavīri māca skolēniem sniegt pirmo palīdzību

Kā rīkoties, ja kāds ir savainojies vai noģībis? Ar kādiem izaicinājumiem var saskarties, dodoties dabā, un kā būt sagatavotiem jebkurai negaidītai situācijai? Par šiem un daudziem citiem tematiem skolēniem vairākās Latgales skolās stāstīja un praktiskās nodarbības vadīja militārie mediķi no Amerikas Savienotajām Valstīm.