Laukos sniega tīrīšanu veic arī zemnieki

Meteorologu prognozes piepildījās, un daudzviet Latvijā bija pamatīgi sasnidzis. Lielās ceļu tīrīšanas mašīnas laukus bieži vien nesasniedz, tur sniegu šķūrē ar lāpstām aprīkoti zemnieku traktori. Un, ja nav citu iespēju, tad savus pagalmus tīra arī ar pašrocīgi uzmeistarotām iekārtām. Piemēram, Rēzeknes novadā šī ir pirmā ziema, kad privātpersonām pagalmus ar pašvaldības tehniku netīra. Tādēļ iedzīvotājiem jāvienojas ar komersantiem, kas pārsvarā ir vietējie zemnieki.