Nav vienprātības par ceļa zīmēm lībiešu un latgaliešu valodā

Lai saglabātu un sabiedrībā uzturētu valsts kultūrvēsturisko mantojumu, uz valsts autoceļiem Kurzemē un Latgalē  arvien biežāk tiek izvietotas pirmās kultūrvēsturisko novadu, apdzīvoto vietu, pilsētu un ciemu nosaukumu ceļa zīmes gan lībiešu, gan latgaliešu rakstu valodā. Projekts īstenots, pamatojoties uz Latviešu vēsturisko zemju un Valsts valodas likumu. Sabiedrībā gan nav vienprātības par šādu lēmumu – daļa iedzīvotāju ideju novērtē, citi to uztver kā kārtējo ieganstu sabiedrības šķelšanai.