Latvieši Apvienotajā Karalistē. Dokumentāla filma

Otrā filmas daļa mums stāsta par laiku, kad trimdas latvieši laikā pirms neatkarības atgūšanas, kad nebija iespējams atgriezties tēvzemē, veidoja paši savu mazo Latviju Lielbritānijā – kādas organizācijas tika dibinātas, kādi latviešu nami tika pirkti no pašu latviešu ziedojumiem, cik krāšņa veidojās kultūras dzīve, sarīkojumi un sabiedrība kopumā.