Kas jāmaina Latvijas sportā? - Slēpotājs Bikše par neiekļaušanu olimpiskajā komandā vēlas piedzīt 15 000 eiro

23. novembrī Rīgas pilsētas tiesa sāka skatīt distanču slēpotāja Induļa Bikšes prasību par morālā kaitējuma piedziņu 15 000 eiro apmērā no Latvijas Slēpošanas federācijas un Latvijas Olimpiskās komitejas. Strīda pamatā ir Induļa Bikšes neiekļaušana Latvijas delegācijas sastāvā startam 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā.

Bikše bija kvalificējies startam Pekinā, tomēr īsi pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm Latvijas Slēpošanas federācija ar valdes lēmumu Bikši no dalības atsauca. Pērnā gada 19. janvāra valdes sēdes protokolā lasāms, ka iemesls ir federāciju nomelnojošas un nepatiesas informācijas sniegšana presei un policijai, tādējādi graujot Slēpošanas federācijas tēlu. Konkrēti izcelta ir Induļa Bikšes tēva un trenera Zinta intervijā "Latvijas Avīzei" paustais, ka olimpiskās sezonas laikā Bikše no federācijas nav saņēmis ne centa.

Pušu interpretācijas par to atšķiras. Olimpiskās sezonas sākumā, 2021. gada novembrī, finansējums 2500 eiro apmērā Bikšem pārskaitīts no Slēpošanas federācijas konta. Taču tas bija Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums, kurā federācija bija tikai starpnieks, nevis pirmavots. Federācija uzsver, ka par šo pārskaitīto finansējumu no Bikšes nebija saņemtas atskaites.

Jānis Tiesnieks, Slēpošanas federācijas pārstāvis

"-Vai tas ir zināms jums kā pārstāvim, ka arī sportistam ir pienākums sniegt šīs atskaites, lai pēc tam Slēpošanas federācija varētu atskaitīties par saņemto finansējumu? Jā, Slēpošanas federācija ir starpnieks. Vai ir zināms, ka ir jāsniedz atskaites un tās ir bijušas jāsniedz daudzu gadu garumā?" 

Artūrs Ševčuks, Induļa Bikšes pārstāvis

"-Ja drīkst atbildēt ar pretjautājumu: nē, man šī informācija nav zināma, bet man arī nav skaidrs no kā izriet šis pienākums sniegt atskaites." 

Jānis Tiesnieks, Slēpošanas federācijas pārstāvis

"-Tad jums nav zināms šis pienākums sniegt atskaites?"

Artūrs Ševčuks, Induļa Bikšes pārstāvis

"-No kā izriet šāds pienākums man nav zināms." 

Latvijas Slēpošanas federācijas 2022. gada 23. janvāra valdes sēdes protokolā lasāms, ka divpusējs sadarbības līgums par finansiālu atbalstu 2021./2022. gada sezonā bija noslēgts starp federāciju kā vienu un pusi un abiem Bikšēm – sportistu un treneri – kā otru pusi. Līdz ar to abi Bikšes ir parakstījušies par attiecīgu pienākumu izpildi pret federāciju, tai skaitā atskaišu sniegšanu par saņemtā finansējuma izlietojumu.

Induļa Bikšes nometne uzskata, ka sportists ar atsaukšanu no dalības olimpiskajās spēlēs ir sodīts par cita cilvēka, viņa tēva un trenera, publiski pausto.

Sandra Meliņa, Tiesnese

"Prasība pamatojas uz to, ka nekādas prettiesiskas darbības, neētiskas nav izdarījis tieši Indulis Bikše. Nav cēlis neslavu, nav izplatījis nepatiesas ziņas, to ir izdarījis ir viņa treneris, tēvs, nu jau liecinieks šajā lietā – Zintis Bikše." 

Artūrs Ševčuks, Induļa Bikšes pārstāvis

"Jā, godātā tiesa! Ar vienu piebildi: informācija nav bijusi nepatiesa." 

2022. gada 23. janvāra Slēpošanas federācijas valdes sēdē piedalījās arī Latvijas Olimpiskās komitejas Atlētu komisijas vadītāja Gunta Vaičule. Sēdes protokolā lasāms, ka viņa aicinājusi Slēpošanas federāciju Bikši startam olimpiādē tomēr pielaist un federācijas lēmumā saskatījusi diskriminācijas pazīmes, jo sportists neko prettiesisku attiecībā pret federāciju nav izdarījis. Tiesā izcēlās diskusija par to, vai Vaičule šādi paudusi savu personīgo vai tomēr Latvijas Olimpiskās komitejas viedokli.

Artūrs Ševčuks, Induļa Bikšes pārstāvis

"Tas ir tāds pats princips kā ar darbinieku. Piemēram, ja kāds darbinieks vai piegādātājs atved man granti ar smilti, es nevaru pateikt, ka šim pieņemšanas-nodošanas aktam ir jābūt valdes priekšsēdētāja parakstītam. Skaidrs, ka šo PNA var parakstīt arī tas, kas tās smiltis ir atvedis. Šeit ir tas pats princips. Skaidrs, ka ne visos gadījumos piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas vadība, bet tāpēc viņi deleģē pārstāvi, kas pauž LOK viedokli." 

Agnese Eberšteina, LOK pārstāve

"Es gribētu tikai vērst uzmanību, ka viņa ir runājusi vienpersoniski, ka viņa ir saskatījusi. Viņa nav runājusi LOK vārdā attiecīgi." 

Pēc lēmuma par atsaukšanu no olimpiskajām spēlēm pieņemšanas Bikše 21 dienas laikā varēja vērsties Starptautiskajā sporta šķīrējtiesā Lozannā. Šī iespēja netika izmantota. Bikšes advokāts norāda, ka tas ir saistīts ar ģimenes finansiālajām iespējām. Viņaprāt, jābūt iespējai šādus strīdus izskatīt arī Latvijas tieslietu sistēmā. Neizmantotā iespēja vērsties šķīrējtiesā Lozannā, visticamāk, negatīvi iespaidos Bikšes izredzes piedzīt kompensāciju par morālo kaitējumu.

Civillikums nosaka, ka katrs tiesību aizskārums, kura rezultātā nodarīts kaitējums, dod tiesību cietušajam prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot. Latvijas Slēpošanas federācijai tiek pārmesta nepamatota Bikšes atsaukšana no olimpiskajām spēlēm, bet Latvijas Olimpiskajai komitejai – šādas rīcības pieļaušana.

Nākamā tiesas sēde paredzēta 2024. gada martā. Tajā plānots sākt uzklausīt arī lieciniekus. Līdz tam gan tiesa patur iespēju lietas izskatīšanu izbeigt. Bikšem labvēlīga tiesas sprieduma gadījumā varētu tikt radīts jauns precedents Latvijas sportā.