Piedzimšanas pabalsts novados ir atšķirīgs

Bērna piedzimšanas vienreizējais pabalsts Latvijas pašvaldībās ir atšķirīgs –  starpība ir pat vairāki simti eiro. Rēzeknē, ja abi vecāki deklarēti vietvarā, tiek piešķirti 720 eiro, bet Jelgavā un Ogrē – tikai 100 eiro. Daļa vecāku atzīst, ka pabalstu sistēma pašvaldībās ir viens no kritērijiem, kur deklarēties un arī izvēlēties savu dzīvesvietu.