Lielās patiesības. Līdzcietība un solidaritāte. Rūta Dimanta

Ciešanas un posts ir cilvēku dzīves pavadones visos laikos. Protams, visu pasauli nesalāpīsi. Un tomēr, kādas ir cilvēku līdztiesības un solidaritātes robežas un iespējas? Vai sabiedrība kļūst līdzcietīgāka? Cik daudz var un vajag darīt valstij, kas tik un tā paliks cilvēku personiskās līdzcietības ziņā?