Dzīvei nav melnraksta. Viktorija Prituļaka

"Ļoti skumji, ka 21. gadsimtā, kad mums ir vairākas starptautiskās organizācijas, vairāki likumi, diemžēl mēs redzam gan Ukrainā, gan tagad Izraelā notikumus, kas varētu būt viduslaikos," rubrikā "Dzīvei nav melnraksta" stāsta Viktorija Prituļaka. 

Viktorija piedzima Ukrainā un 2011. gadā pārcēlās dzīvot uz Rīgu, jo tēvs saņēma darba piedāvājumu Latvijā. Īsā laikā Viktorija iemācījās latviešu valodu, ieguva vairākas izglītības, un šobrīd strādā par ukraiņu-latviešu tulci diplomātiskajā jomā. Tieši viņa bija tā, kura tulkoja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzrunas latviešu valodā. 

Paralēli diplomātiskajai dzīvei Viktorija nodarbojas ar mūziku, tomēr kādu laiku nespēja radīt skaņdarbus pārdzīvojumu dēļ. Viņa saka, ka radošā puse palīdz viņai emocionālāk nodot amatpersonu vēstījumus.