Vides fakti. Ēku siltināšana

Šajā raidījumā:

  • Kāpēc Latvijā ļoti gausi sokas ar ēku energoefektivitātes veicināšanu? Kādi ir galvenie trūkumi un kādas ir iespējas, lai namus siltinātu?
  • Vienotā Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā līdz 2030. gadam jāiekļauj 30% sauszemes un 30% jūras platības, tai skaitā 10% jānodrošina stingra aizsardzība, un jānodrošina atbilstoša apsaimniekošana.