Kas jāmaina Latvijas sportā? - VID lieta pret futbola klubu "Auda" varētu beigties ar fiasko

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2023. gada augustā nosūtīja Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret kāda futbola kluba amatpersonu par izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vairāk nekā 35 000 eiro apmērā. Zināms, ka runa ir par futbola klubu "Auda". 

Citāts - Rihards Gorkšs, FK "Auda" pārstāvis

"Izveidojušās situācijas cēloņi ir meklējami 2019. un 2020. gadā, kad biedrība "Futbola klubs "Auda"", veicot savu ikdienas darbu tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai (bērnu un jauniešu trenēšana futbolā), VID ieskatā veica arī saimniecisko darbību. VID uzskatīja, ka ieņēmumi no šādas darbības bija pārsnieguši likumdošanā noteikto robežu un biedrība laicīgi neveica deklarēšanos pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā. Tādejādi biedrība daļu savu sniegto pakalpojumu neaplika ar pievienotās vērtības nodokli, kas, VID ieskatā, ir tulkojama kā apzināta izvairīšanās no nodokļu nomaksas."

Valsts Ieņēmu dienesta paziņojumā lasāms, ka futbola kluba amatpersona par maksu sniedza reklāmas pakalpojumus un organizēja futbola treniņu nodarbības bērniem un jauniešiem. VID ieskatā, esot notikusi izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vairāk nekā 35 tūkstošu eiro apmērā.

Intervija - Aigars Prusaks, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadītājs

"Jebkuram nodokļu maksātājam, arī sporta klubiem, acīmredzot ir nepieciešams ļoti aktīvi komunicēt neskaidrību jautājumos ar nodokļu administrāciju, konsultēties, lai nenonāktu līdz situācijai, kad nodokļu administrācija veic nodokļu kontroles, kuru rezultātā konstatē ļoti būtiskas nodokļos nenomaksātās summas, kas sasniedz kriminālatbildības robežu un, saskatot nozieguma pazīmes, vēršas Nodokļu un muitas pārvaldē kriminālprocesuālai šīs problēmas risināšanai."

Intervija - Jānis Taukačs, Nodokļu eksperts

"Ja šajā kriminālprocesā tiešām ir jautājums par šo PVN aspektu bērnu sportam, tad tur VID var nonākt ļoti nesmukā situācijā." 

Nodokļu eksperts Jānis Taukačs vērš uzmanību uz Eiropas Savienības PVN direktīvu. Tā paredz PVN atbrīvojumus bērnu sportam, kas Latvijā joprojām nav pieņemti. 

Intervija - Jānis Taukačs, Nodokļu eksperts

"Viens ir, ka VID reti lasa PVN direktīvu, bet tas neatceļ to, ka direktīva tomēr ir hierarhijā augstāka par nacionālo likumu. Tas ir arī skaidri un gaiši likumā ierakstīts. Ja gadījumā no PVN direktīvas ir nepārprotami redzams konkrēts normu piemērošanas veids un tas izriet arī no attiecīgās Eiropas Savienības tiesu prakses, kas interpretē to direktīvu, tad uz Latvijas likumu, ja tas ir nepareizs, mēs varam nemaz neskatīties."

"Audai" par labu runā ne tikai Eiropas Savienības likumdošana, bet arī Finanšu ministrijas publiski paustais. Proti, no 2024. gada plānots ar PVN neaplikt biedrību un nodibinājumu organizētās sporta sacensības un nodarbības. 

Intervija - Aigars Prusaks, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadītājs

"Katra lieta ir jāvērtē individuāli. Arī labvēlīgas likuma izmaiņas var tikt vērtētas retrospektīvi. Ja izmaiņas ir labvēlīgas konkrētajai situācijai un situācija atbilst šim statusam, tad, protams, persona var tikt atbrīvota no atbildības. Bet es nevarēšu komentēt, vai šīs plānotās likuma izmaiņas attiecas uz konkrēto gadījumu."

Zīmīgi, ka kriminālatbildības slieksnis par izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas sākas no 30 tūkstošiem eiro. VID paziņojumā lasāms, ka "Audas" gadījumā PVN nav maksāts gan par sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem, gan bērnu un jauniešu treniņiem. Ja tiesas ieskatā PVN uzrēķins par treniņiem bērniem un jauniešiem tiks atzīts par nepamatotu, tad atklāts paliks jautājums, cik lielu īpatsvaru no it kā nesamaksātajiem 35 tūkstošiem eiro ir veidojusi reklāmas pakalpojumu sadaļa un vai gadījums vispār vairs kvalificējas krimināllietas statusam.

2020. gadā futbola klubs "Auda" zaudēja sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Paralēli tika nodibināta SIA "Auda", kas pārņēma pieaugušās komandas saistības un nodrošina tās dalību Virslīgā. "Lursoft" datu bāzē lasāms, ka vēl 17. oktobrī uzņēmumam bija vairāk nekā 76 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds. Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Artūrs Saļņikovs norāda, ka "Audai" varētu tikt piemērotas sankcijas arī no federācijas, ja tiks konstatēts, ka nodokļu parāds ir ar nopietnu periodiskumu. Spriest par konkrētiem soda mēriem Saļņikovs nevēlējās, norādot, ka informācija vēl ir ļoti svaiga.