Uzņēmējus aicina palīdzēt Ukrainas Jūras spēkiem

Latvijas Jūras spēki vēlas palīdzēt Ukrainas Jūras spēkiem, tāpēc aicina iesaistīties arī uzņēmējus, kuri varētu sniegt gan finansiālu, gan cita veida atbalstu. Palīdzību nolemts organizēt ar fonda "Uzņēmēji mieram" starpniecību. Un šodien Liepājas ostā uz Jūras spēku kuģa "Virsaitis" norisinājās potenciālo sadarbības partneru sanāksme. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme.