Telefonintervija ar Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku

0.0

300 Latvijas izglītības iestādes vakar saņēma draudu e-pastus iespējamiem drošības riskiem, it kā skolās ievietotiem spridzekļiem. Valsts policija gan informēja, ka tie ir zema riska draudi, tomēr vairākas mācību iestādes darbu pārtrauca un evakuēja gan audzēkņus, gan darbiniekus. 

Kā policijai veicies ar draudētāja meklēšānu? Tu tuliņ telefona sarunā vaicāsim Valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam?