Lielās patiesības. Brīvība. Mārtiņš Vilsons

Kā dzīvot harmonijā ar savu brīvības izjūtu un atbildību pret pasauli? Aktieris Mārtiņš Vilsons nebaidās būt atklāts un patiess līdz sirds dziļumiem, viņš stāsta par kādu reizi, kad vērsies pret debesīm un jautājis: "Es staigāju un skatījos zvaigznēs, un līdz izmisumam raudādams prasīju: kāpēc labāk būt nekā nebūt?