Vai Saldus pašvaldība ir atbildīga par patvaļīgas izgāztuves veidošanos pilsētā?

Saldus pievārtē savulaik bijis cerēts ieguldīt Eiropas Savienības fondu naudu, lai izveidotu industriālu centru, tomēr tas nav izdevies. Vai pastāv kāds risinājums, lai uz pašvaldības iecerēto grunts atbērtni ļaudis turpmāk nevestu arī savus sadzīves un bioloģiskos atkritumus, kas piesārņo vidi?