Intervija ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicinājusi neatbalstīt Latvijas Darba devēju konfederācijas virzītos Darba likuma grozījumus, kas paredz mazināt darbinieku tiesību aizsardzības standartus. Proti, runa ir par piemaksu par virsstundu darbu, par koplīgumu spēkā esamību un arodbiedrības biedra aizsardzību, darba devējam vēloties no darba atbrīvot arodbiedrības biedru. 
Brīvo arodbiedrību savienības valdītājs Egils Baldzēns sarunā skaidro, kas var pasliktināt darbinieku tiesību aizsardzību.