Ukulele. Bites

Aiz loga kaut kas zum. Tur dūc bite. Zum-zum. Bite kustina spārnus, lido no zieda uz ziedu un sūc nektāru. Kad darbiņš padarīts, var lidot mājās. Lele un Uku tikmēr mielojas ar medutiņu, dzied un dejo.