Sajūti Latgali. Latgales politiķi un politiskās partijas Latvijas Satversmes sapulcē

Īss ieskats par Latgales politiķu un politisko partiju panākumiem vēlēšanās, darbu pirmajā demokrātiski vēlētājā parlamentā. Intervijas ar juristiem Agri Bitānu, Jāni Plepu un katoļu arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču. Izmantoti vēstures avoti no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas vēsturiskās periodikas.