Sajūti Latgali. Muižas Latgalē

Latvijā dažādākos laikos bija ap 2000 muižu. Muižnieki neapstrādāja zemi paši, bet no zemes guva ienākumus, nodarbinot dzimtļaudis. Viss mainījās 20. gadsimta sākumā, muižnieku laiki bija beigušies, bet muižu mantojums palika.

Dažādām muižām – dažādi likteņi. Dažas ir lieliskā stāvoklī un to ēkas tiek pilnvērtīgi izmantotas, citas lēnām drūp, vēl citas tiek atjaunotas, bet ir vietas, kur palikušas tikai drupas. Šajā raidījumā – par piecām Latgales muižām un to likteni.