Deju lieluzvedums "Mūžīgais dzinējs"

Lieluzvedums "Mūžīgais dzinējs" iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto, sajusto un secināto.

Deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" repertuārā iekļautas 33 dejas, no tām trīspadsmit godalgotas jaunrades dejas un septiņas dejas no Latvijas skatuviskās dejas Zelta fonda. 

Mākslinieciskie vadītāji un koncepcijas autori: Jānis Ērglis un Jānis Purviņš.

Koncepcijas un tekstu autors: Kaspars Bērziņš.

Scenārija autors, režisors, uzveduma līdzautors: Kārlis Krūmiņš.

Scenogrāfijas koncepcijas autors un scenogrāfs: Didzis Jaunzems.

Komponists: Rihards Zaļupe.