Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana

Pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā Baltijas skolotāju semināra koris Jāņa Dreiberģa vadībā pie "Līgo" karoga pirmo reizi atskaņoja Baumaņu Kārļa  "Dievs, svētī Latviju!". Karoga cildināšana vietā, kurā meklējamas Dziesmu svētku tradīcijas stiprās saknes, ir būtiska svētku rituāla sastāvdaļa – svinīgs sākums desmit dienu ilgam notikumam reizi piecos gados.