Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

Melānija Vanaga ir rakstniece, kuras pirmā grāmata izdota, kad viņai bija jau 86 gadi. Juriste pēc izglītības, žurnāliste un rakstniece pēc nodarbošanās, vēstures hroniste pēc sirds un sirdapziņas aicinājuma. Sešpadsmit gadi Sibīrijas izsūtījumā atņēma Melānijai jaunību, lika izturēt salu, badu un izmisumu, salauza veselību, bet ne dzīvotgribu un cerību atgriezties. Savu un arī savas paaudzes likteni Melānija Vanaga apkopoja Sibīrijas sāpju stāstā "Veļupes krastā", kas kļuva par iedvesmu režisora Viestura Kairiša filmai "Melānijas hronika". Nacionālajos dārgumos par Melāniju Vanagu, viņas darba spējām, literāro talantu un dzīves sparu. Studijas viesi - Viesturs Kairišs, Ruta Vanaga un Māra Zālīte.