(Zīmju valodā). Šodienas jautājums: kāda ir Kahovkas HES dambja sagraušanas militārā loģika?

Studijā bijušais NBS komandieris Raimonds Graube.