Līdz jūlija vidum var brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienestam

Līdz jūlija vidum jaunieši var brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienesta otrajam iesaukumam. Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits netiks sasniegts, trūkstošo rekrūšu skaitu paredzēts savākt ar “atlasi pēc nejaušības principa”.
Sākot ar jūliju, mācību sākums paredzēts pirmajam brīvprātīgajam iesaukumam, kam pieteicās 488 pilsoņi. Par to saruna ar Valsts aizsardzības dienesta Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieku, majoru Rihardu Rozenbaumu.