Apspriež projektu par jauniem dabas liegumiem Latvijā

Aptuveni 21 tūkstotis hektāru – tāda ir kopējā platība gandrīz 80 dabas liegumiem, ko turpmāk plānots noteikt atsevišķās mežu un palieņu teritorijās visā Latvijā. Tas ir projekts, kura gaitā gan paplašinās jau esošos dabas liegumus, gan veidos jaunus. Tas tiek darīts, lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par Biotopu direktīvas saistību neizpildi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka teritoriju īpašniekiem vēl ir pēdējā iespēja rosināt izmaiņas, jo līdz jūnija vidum notiek projekta sabiedriskā apspriešana.