Alūksnes upē nojauc aizsprostus

Nelielajā Bejas ciematā Vidzemes ziemeļaustrumos pamatīgi mainījies skats uz nelielo Alūksnes upi. Tajā krities ūdens līmenis, jo sākušies Bejas aizsprosta nojaukšanas darbi. Pasaules Dabas fonds, sadarbojoties ar Alūksnes novadu, tur īsteno projektu, ko izraudzījušies par pirmo piemēru, ar ko aizsākt zivju migrācijas šķēršļu nojaukšanu. Tam gan nepieciešams finansējums.