TV programmām prioritārs latviešu valodas skaņu celiņš

Liela daļa televīzijas kanālu būs spiesti atslēgt krievu valodas tulkojuma celiņu. Tas saistīts ar grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas stāsies spēkā no 1. maija. Tie uzliek par pienākumu, izplatot programmu ar valodas celiņu, kas nav kāda no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām, nodrošināt skaņas celiņu valsts valodā.