«Ideju vingrotava» pulcē radošos

Radošās darbības nedēļa radi!2014, sadarbojoties ar Kultūras ministriju un Britu padomi Latvijā organizē Ideju vingrotavu, kurā piedalās Latvijas un ārvalstu dizaina un radošo industriju eksperti. Pirmajā vingrotavas dienā Rīgas Tehniskās universitātes Radošo industriju centrā viesojās mūsu žurnāliste Liene Laviņa.